HE Brežice – obisk predsednika vlade dr. Mira Cerarja

30 Jan, 2017
HE Brežice – obisk predsednika vlade dr. Mira Cerarja

V petek, dne 27. januarja 2017 je gradbišče akumulacijskega bazena in jezovne zgradbe HE Brežice obiskal predsednik vlade RS dr. Miro Cerar, v spremstvu ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča in ostalih strokovnih spremljevalcev. Namen obiska je bil ogled trenutnega stanja izgradnje HE Brežice, s katerim jih je seznanil direktor Hidroelektrarn na Spodnji Savi d.o.o., gospod Bogdan Barbič.

Obisk vladnih predstavnikov je pomemben tudi glede aktivnosti za nadaljevanje izgradnje HE na spodnji Savi (HE Mokrice), katere so v veliki meri odvisne od Vlade Republike Slovenije.

Trenutna dela na HE Brežice in sinhronizacija agregata 1 na elektro energetsko omrežje

Na jezovni zgradbi HE Brežice je bila na znižani koti akumulacijskega bazena, dne 20. januarja 2017 uspešno izvedena sinhronizacija agregata 1 na prenosno elektro energetsko omrežje.

Trenutno se izvaja montaža turbinske in generatorske opreme na drugem in tretjem agregatu. Pričetek testiranj in poskusnega obratovanja na drugem agregatu je predviden v prvih mesecih leta 2017, poskusno obratovanje tretjega agregata pa je predvideno junija 2017.

Zaključena in prevzeta so bila dela na hidromehanski opremi elektrarne. Polnitev akumulacije na nominalno koto se bo lahko izvedla po zaključku del na nasipih akumulacijskega bazena in zaključku del na modifikaciji jezu NEK.

Izvedena je glavnina vseh večjih gradbenih del, sledi še izvedba obrtniških del v objektu in zunanjih ureditev.

Tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja elektrarne je nespremenjen in predviden konec septembra 2017.