HE Brežice – reka Sava preusmerjena skozi prelivna polja

31 Aug, 2016
HE Brežice – reka Sava preusmerjena skozi prelivna polja

Na jezovni zgradbi sta bila v mesecu avgustu porušena nasipa gradbene jame, katere material se uporablja za zasip obtočnega kanala. 27. 8. 2016 je bila izvedena preusmeritev reke Save iz začasnega obtočnega kanala nazaj v staro strugo reke Save, tokrat že preko jezovne zgradbe HE Brežice.

Zunanji platoji na levem bregu Save elektrarne so asfaltirani, zaključujejo se kamnite obloge brežin, končan je tudi iztočni del bodoče kajak – kanu steze.

V strojnici se nadaljujejo pleskarska in keramičarska dela, montaža strojnih in elektro instalacij, montaža kovinskih konstrukcij ter dela na pročelju objekta.

V izvajanju je montaža hidravlične napeljave in elektro instalacije za vodenje radialnih zapornic. Na vtočnem delu strojnice je zaključena montaža hidromehanske opreme – ribjih trebuhov in vtočnih rešetk.

Vgradnja turbinske opreme je na prvem agregatu zaključena ter poteka montaža statorja generatorja, na drugem je nameščen gonilnik, vodilne lopate in turbinski pokrov. Na tretjem agregatu se zaključuje betonaža gonilnikovega obroča, za tem pa sledi montaža turbinske opreme.

Dela potekajo na montaži elektro opreme in omar zaščite ter vodenja za GIS in 10,5 kV stikališča ter mrežnega transformatorja. Izvajajo se meritve navitja statorja agregata 1. Na hidromehanski opremi se izvajajo priključki električne opreme sistemov vodenja. Na elektrarni so v obratovanju sledeči sistemi: 20 kV stikališče, transformator lastne porabe 20/0,4 kV, razdelilnik nizkonapetostne lastne porabe elektrarne, sistem enosmerne lastne porabe elektrarne, diesel električni agregat, drenaža pretočnih prostorov in drenaža strojnice.

Intenzivno potekajo dela na akumulacijskem bazenu, ki jih izvaja družba Infra d.o.o., na izvedbi tesnilnih zaves, izkopih in nasipih ter kamnitih zložb.

Terminski plan dviga vode v akumulacijskem bazenu je nespremenjen in je predviden novembra 2016, jeseni 2017 tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja. Jezovna zgradba HE Brežice je pripravljena na dvig vode.