HE Mokrice – še zadnji člen v verigi na spodnji Savi

31 Jul, 2020
HE Mokrice – še zadnji člen v verigi na spodnji Savi

Revija "Glas gospodarstva" vsebuje članke s področja gospodarskih tematik. V aktualni številki revije je pod drobnogledom "Energetika - Analiza poslovanja panoge".

Prispevek k reviji smo oblikovali tudi v družbi HESS, d.o.o., in sicer v objavi "HE Mokrice – še zadnji člen v verigi na spodnji Savi". S klikom na spodnjo sliko si lahko preberete članek, ki med drugim predstavi tudi štiri ključne cilje, ki jih zasleduje zaključevanje večnamenskega državnega strateškega projekta na spodnji Savi ob spoštovanju vseh strogih naravovarstvenih pravil.

Povezava do spletne strani GZS, kjer je objavljena celotna aktualna številka: 

https://www.gzs.si/Portals/SN-informacije-Pomoc/Vsebine/GG/2020/energetika-2020/gg_07.pdf