HESS-ov robot za varnejšo izvedbo podvodnih del

30 Mar, 2022
HESS-ov robot za varnejšo izvedbo podvodnih del

Pri vzdrževalnih aktivnostih na hidroelektrarnah se srečujemo tudi s podvodnimi deli. V družbi HESS pri tem sodelujemo z izvajalci potapljaških storitev. Ker vsak potop predstavlja določeno tveganje in nevarnost za potapljača, stremimo k temu, da bi vsaj del potopov nadomestili s podvodnim robotom ali drugo primerno napravo.

Možnost uporabe nove tehnologije pri podvodnih pregledih in njeno uporabnost ter funkcionalnost v reki Savi smo preverjali že decembra 2020, ko smo z robotom francoskega proizvajalca izvedli poskusni potop in pregled prelivnega polja HE Krško.

Z uporabo robota želimo predvsem zmanjšati tveganja za primere, ko potopi potapljaškega osebja niso zares nujni in jih lahko z enako učinkovitostjo nadomesti tehnologija.

     

Slika 2 in 3: Poskusni potop in pregled prelivnega polja HE Krško

Preventivni pregledi podvodne opreme pri vzdrževalnih delih na HE bodo tako s pomočjo robota lahko izvedeni s še večjo mero varnosti. Sistem pa hkrati omogoča tudi povezavo z GPS sistemom in sonarjem ter tako sovpada s sonarskimi meritvami, kar dodatno izboljša tudi izvajanje in rezultate batimetričnih meritev, s katerimi spremljamo spreminjanje rečnega dna in načrtujemo morebitne ukrepe.

Slika 4: Prikaz vodila remontne zapornice iz treh različnih naprav na enaki globini.