Hidroelektrarne – zanesljiv domači vir električne energije

26 Apr, 2024
Hidroelektrarne – zanesljiv domači vir električne energije

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) se je proizvodnja električne energije marca v primerjavi z istim mesecem preteklega leta povečala.

Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.374 GWh in je v primerjavi s februarjem večja za 7 %, v primerjavi z marcem 2023 pa večja za 17 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 44 % večja kot lani, v termoelektrarnah večja za 7 %, medtem ko je v jedrski ostala nespremenjena.

Večji proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi porast porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 2 % večja kot pred enim letom (vir: SURS).

Tabela: Električna energija, Slovenija (vir: SURS)

Graf: Proizvodnja električne energije, Slovenija, marec 2024 (vir: SURS)

Hidroelektrarne družbe HESS so marca letos proizvedle 68 GWh električne energije, kar je 45 % več kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja električne energije iz HE v obdobju januar – marec 2024 pa je znašala skupaj 195,7 GWh, oziroma je bila za 20 % večja kot v enakem obdobju leta 2023.

Hidroenergija je v Sloveniji na področju obnovljivih virov še vedno gonilna sila. Glede na naravne danosti gre za najbolj razširjen, v celoti še ne popolnoma uporabljen, razpoložljiv, zanesljiv in trajnostni vir.

Hidroelektrarne imajo pred ostalimi elektrarnami tudi to prednost, da se lahko najhitreje prilagodijo nihanjem porabe v omrežju, kar je ključno za zagotavljanje stabilnosti elektroenergetskega sistema. To pomeni, da lahko povečajo moč od  0 do 100 odstotkov v le nekaj minutah, zato je njihova vloga v elektroenergetskem sistemu ob drugih manj fleksibilnih virih še toliko bolj pomembna.

 

Več informacij: