Izdano pozitivno mnenje k okoljskemu poročilu za HE Brežice

07 Jan, 2011

S strani Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje, je bilo 20.12.2010 izdano pozitivno mnenje o ustreznosti okoljskega poročila za HE Brežice. Izdani dokument pomeni sedaj prosto pot k javni razgrnitvi Državnega prostorskega načrta za HE Brežice (DPN). Na javni razgrnitvi, ki je planirana v mesecu februarju, bo predstavljen celoten projekt HE Brežice, kjer bo možno podati tudi komentarje in morebitne pripombe. 
Razgrnitev DPN bo zaradi čezmejnih vplivov hkrati potekala tudi v Republiki Hrvaški.