Izjava za javnost ob pričetku del na HE Brežice

26 Feb, 2014
Izjava za javnost  ob pričetku del na HE Brežice

Gradnja petih hidroelektrarn na spodnji Savi poteka od leta 2002 na osnovi  Koncesijske pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save št. 354-01-61/97 z dne 8. 7. 2002 in Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (ZPKEPS-1), sprejet 19. 11. 2010.  Projekt izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi je večjega državnega pomena, je ekonomsko učinkovit projekt in rezultat predvsem slovenskega znanja. Ima pozitivni učinek na slovensko energetiko, saj zagotavlja proizvodnjo deleža električne energije iz obnovljivih virov v skladu z navodili Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Hkrati ureja protipoplavno zaščito ter lokalnim skupnostim namenja redni prispevek – koncesijo. Kot takšen je projekt gradnje HE na spodnji Savi tudi pomembna spodbuda lokalnemu gospodarstvu.

Izgradnje HE Boštanj, HE Arto - Blanca in HE Krško so zaključene. Prvi dve hidroelektrarni so v polnem obratovanju, od 1. aprila 2013 pa je v enoletnem poskusnem obratovanju HE Krško.

Na spodji povezavi prilagamo izjavo za javnost ob pričetku del na HE Brežice.

Izjava za javnost  ob pričetku del na HE Brežice