Izvajanje batimetričnih meritev struge reke Save v letu 2021

25 Nov, 2021
Izvajanje batimetričnih meritev struge reke Save v letu 2021

V mesecu novembru je podjetje Partner, d.o.o., za naročnika družbo HESS, d.o.o., pričelo z izvedbo batimetričnih meritev struge reke Save na območju pretočnih akumulacij (v nadaljevanju PA) HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice. Meritve so namenjene spremljanju morfoloških sprememb dna struge Save.

Batimetrične meritve na območju PA HE Brežice in HE Krško so zaključene, trenutno pa se meritve izvajajo na območju PA HE Arto – Blanca.

Meritve se izvajajo z namenskim plovilom na elektro pogon, na katerega je nameščena oprema za izvajanje meritev, vključno z večsnopnim sonarjem, ki omogoča ustrezno izvedbo meritev in zagotavlja želene rezultate.

Zaključek terenskega dela je predviden v prvi polovici decembra.