Izvajanje del na gradbišču HE Brežice

15 Dec, 2015
Izvajanje del na gradbišču HE Brežice

Gradnja energetskega dela HE Brežice poteka v okviru predvidenega terminskega plana. Na gradbenih delih je realiziranih že 75% vseh del, vgrajenih 77.000 m3 betona in 5.200 ton armaturnega železa. Največja intenziteta del se trenutno izvaja na izgradnji montažne dvorane strojnice, aneksa, krilnih zidov in iztočne rampe. Na prelivnih poljih se še izvajajo dela z abrazivnimi betoni.

Montaža turbinske opreme strojnice poteka hitreje od predvidenih rokov v terminskem planu, saj so zmontirani že vsi predvodilniki vključno z oblogami turbinskih jaškov. V proizvodnji se zaključuje izdelava gonilnikov, ki se bodo vgrajevali v pomladnih mesecih leta 2016.

Na delu hidromehanske opreme sta vgrajeni radialni zapornici na 5. in 4. prelivnem polju, v sestavljanju pa je radialna zapornica 3. prelivnega polja. Po montaži zapornic sledi še montaža mostne konstrukcije z vsemi potrebnimi instalacijami.

V strojnici so se začela izvajati montažna dela na elektro opremi, v mesecu februarju 2016 sledi še montaža mostnega dvigala in portalnih dvigal. Dela na mostu čez potok Struga so v glavnini zaključena, v prihodnjem letu bodo izvedena le še zaključna dela.

Na akumulacijskem bazenu, kjer je naročnik družba Infra d.o.o., so v izvajanju zemeljska dela. Glede na intenzivnost del, se v poletnih mesecih leta 2016 pričakuje preusmeritev reke Save iz obtočnega kanala na prelivna polja, zasip obtočnega kanala in konec leta polnitev akumulacijskega bazena za potrebe zagonskih preizkusov agregatov in opreme HE Brežice.