Izvajanje del na gradbišču HE Brežice

14 Aug, 2015
Izvajanje del na gradbišču HE Brežice

Gradnja HE Brežice poteka po zastavljenem terminskem planu. Po dobrih 500-tih dneh gradnje je v objekt jezovne zgradbe HE Brežice vgrajenih 65.000 m3 betona, 4.400 ton armaturnega železa in premeščenih preko 800.000 m3 izkopnega materiala.

Kljub visokim poletnim temperaturam se tedensko vgradi od 1.500 do 2.000 m3 betona. Dela intenzivno potekajo na vseh delih gradbišča, terminskemu planu gradbenega izvajalca sledijo tudi dobavitelji hidromehanske in turbinske opreme. Na petem prelivnem polju smo 11. 8. 2015 pričeli z montažo radialnih zapornic, vbetonirani deli se izvajajo vzporedno z ostalimi gradbenimi deli. Na objektu so vgrajeni tudi prvi elementi turbinske opreme, konus sesalnega kolena, na katere bodo jeseni 2015 nameščeni predvodilniki posameznih turbin. Dokončana je tudi prekladna konstrukcija dostopnega mostu do HE.

Tik pred začetkom izgradnje je tudi akumulacijski bazen HE Brežice, katerega ureditve bodo segale od sotočja reke Save in Krke do HE Krško. Predviden pričetek polnitve akumulacije je konec naslednjega leta, s tem pa bodo zagotovljeni pogoji za prva vrtenja agregatov.