Izvajanje revizije mrežnega transformatorja na HE Brežice

29 Maj, 2020
Izvajanje revizije mrežnega transformatorja na HE Brežice

Obveščamo vas, da bomo v soboto, 30.5.2020, med 7. in 17. uro, na HE Brežice izvajali redna vzdrževalna dela na mrežnem transformatorju.

V času izvedbe del hidroelektrarna ne bo obratovala oz. se bo voda prelivala preko prelivnih polj.

Glede na trenutne vremenske in hidrološke razmere je možno, da bo zaradi pretoka reke Save preko prelivnih polj prišlo do pojava penjenja vode dolvodno od hidroelektrarne.

Prosimo za razumevanje.