Izvedena dela na izgradnji HE Brežice

20 Maj, 2014
Izvedena dela na izgradnji HE Brežice

»Na gradbišču HE Brežice se že tretji mesec intenzivno izvajajo zemeljska dela na obtočnem kanalu in izkopih gradbene jame ter je bilo od skupno 650.000 m3 izkopanih preko 380.000 m3 materiala. Konec meseca maja je predviden pričetek preusmeritve reke Save na novo zgrajeni obtočni kanal, preko katerega bo voda tekla v času gradnje HE Brežice. Dela izvaja konzorcij RGP d.o.o., CGP. d.o.o. in Kostak d.d., ki z lokalnimi podizvajalci obvladuje celotno organizacijsko shemo gradbišča. Dela tečejo skladno s terminskim planom in v okviru predvidenih sredstev.«