Javna razgrnitev osnutka Državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za območje HE Mokrice

04 Okt, 2012

Po naznanilu pripravljavca, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, poteka od 27. septembra 2012 do 29. oktobra 2012, javna razgrnitev osnutka DPN in okoljskega poročila za območje HE Mokrice. V tem času bo izvedena tudi javna obravnava navedenega osnutka in sicer 17. oktobra 2012 ob 16:00 v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico pisno podajati predloge in pripombe na osnutek DPN in okoljskega poročila na predpisanih obrazcih in sicer na mestih javne razgrnitve, po pošti, na naslov Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ali na elektronski naslov Ministrstva.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo v roku 60 dni preučilo pripombe in predloge javnosti in do njih zavzelo stališče. Vse podane pripombe bodo javno objavljene na spletni strani ministrstva ter posredovane Občini Brežice.