Kaj pa, če sulec lahko preživi le v akumulacijskem jezeru?

22 Maj, 2020
Kaj pa, če sulec lahko preživi le v akumulacijskem jezeru?

V Sobotni prilogi časnika Delo, dne 9.5.2020, je dr. Andrej Širca, direktor projektov v projektantski družbi IBE, d. d., obravnaval gradnjo hidroelektrarn z nekoliko drugačnega zornega kota.

Na spodnji povezavi je dostopno mnenje, ki glede hidroelektrarn poudarja, da bo hidroenergija po ukinitvi proizvodnje elektrike iz premoga ostala edini zares domači vir energije, ki ima opazno vlogo tudi v energetski bilanci in hkrati utemeljuje, da hidroelektrarne ne povečujejo poplavne nevarnosti, ne škodujejo podzemnim vodam, ne onesnažujejo voda in niso vir toplogrednih plinov.

V množici člankov, ki jih zasledimo na temo energetike, je omenjeni članek eden redkih, ki temelji na strokovnih podlagah in mnenjih osebe, ki ima znanje in izkušnje za podajo stališč z obravnavane tematike.

http://www.he-ss.si/upload/datoteke/datoteke/Sobotna%20priloga%20dela_Sulec.pdf