Konstitutivna seja nadzornega sveta družbe HESS, d.o.o.

07 Mar, 2012

Na 10. skupščini družbe HESS, d.o.o., 15. decembra 2011, so bili, zaradi poteka mandata vsem prejšnjim članom nadzornega sveta, s sklepom imenovani novi člani nadzornega sveta, in sicer:

1. mag. Matjaž Janežič
2. Andrej Kovač
3. Primož Stropnik
4. Nikola Galeša
5. Vladimir Gabrijelčič

V prenovljeni zasedbi so se prvič sestali 28. februarja 2012 na 42. redni in konstitutivni seji nadzornega sveta, kjer so za predsednika izvolili mag. Matjaža Janežiča, na mesto namestnika predsednika nadzornega sveta pa je bil izvoljen g. Andrej Kovač