Letna gasilska vaja s PGE Krško

27 Sep, 2022
Letna gasilska vaja s PGE Krško

Včeraj je družba HESS v sodelovanju s PGE Krško izvedla vsakoletno gasilsko vajo.

Letos smo s simulacijo požara v stikališču 0,4 kV na HE Krško preverjali uspešnost sodelovanja gasilcev PGE Krško in zaposlenih družbe HESS, ugotavljali stanje požarne varnosti in preizkušali požarno varnostne sisteme.

Vaja se je pričela s klicem operaterja HE Krško na PGE Krško ob 9:45. Aktivirana je bila dežurna izmena gasilcev, ki je na objekt prispela ob 9:50.

Ob prihodu na kraj je gasilce pričakal dežurni operater in jih usmeril na lokacijo požara. Pred vstopom v prostor izrednega dogodka smo gasilcem zagotovlili varen dostop. Naprave so bile izklopljene in zagotovljeno breznapetostno stanje, da so lahko varno pogasili požar. 

Navidezni požar so gasili s plinom CO2. Ko je bil ta uspešno pogašen, so opravili ogled celotnega objekta in se seznanili z vsemi prostori. Ob tem so pohvalili kvalitetno izdelane požarne načrte družbe HESS.

    

Pri analizi vaje smo ugotovili, da je komunikacija med udeleženci hitra in učinkovita. Sodelovanje družbe HESS in PGE Krško je iz leta v leto uspešnejše. K odličnim rezultatom pripomorejo kvalitetno izdelani požarni načrti družbe HESS, sodobna gasilska oprema in izredna usposobljenost gasilcev, odločilno pa je tudi redno pogodbeno sodelovanje ter vsakoletne vaje, s katerimi bomo nadaljevali tudi v prihodnje.