Letna vaja v sodelovanju s PGE Krško

05 Nov, 2020
Letna vaja v sodelovanju s PGE Krško

V torek, 27. 10. 2020, je družba HESS v sodelovanju s pogodbenim partnerjem PGE Krško izvedla vsakoletno simulacijo reševalne akcije na HE Krško.

Z vajo smo ugotavljali ustrezno pripravljenost v primeru morebitne napake hidravličnega sistema na prelivnem polju. Preveriti smo želeli odzivnost gasilcev, potreben intervencijski čas prihoda na objekt in zadostnost opreme za zajezitev širjenja morebitnega razlitja.

Vaja se je začela s telefonskim klicem na PGE Krško ob 12. uri. Pri njej je poleg osebja družbe HESS sodelovalo še šest gasilcev, ki so se z dvema ploviloma in vozili odpravili na intervencijsko akcijo.

Slika 1: Sodelovanje s PGE Krško

Skladno z načrtom vaje so gasilci namestili plavajočo zaveso, ki bi v primeru razlitja preprečila širjenje oljnega madeža. V nadaljevanju so preverili tudi delovanje naprave »Skimer«, namenjene odstranjevanju površinsko razlitih tekočin.

Olje, ki se sicer uporablja v hidravličnem sistemu, je biološko razgradljivo in ne predstavlja nevarnosti za okolje.

Slika 2: Preverjanje delovanja naprave "Skimer"

Z izvedbo vaje smo ugotovili, da komunikacija med udeleženci poteka hitro in učinkovito. Uporabljena oprema je delovala brezhibno in bi bila v primeru okvare hidravličnega sistema zadostna za zajezitev izpusta.

Slika 3: Zadovoljstvo ob uspešno opravljeni vaji

Gasilci so pokazali veliko mero usposobljenosti. Bili so hitri, odzivni in strokovni. Z letnimi vajami nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje. Zavedamo se namreč tako pomena pripravljenosti kot vidikov družbene odgovornosti, ki jo nosimo v okviru naše dejavnosti.