Minister Novak obiskal HE Brežice

06 Jun, 2024
Minister Novak obiskal HE Brežice

V okviru vladnega regijskega obiska se je minister za naravne vire in prostor, Jože Novak, na hidroelektrarni Brežice srečal s predstavniki družbe HESS in INFRA. Ogledal si je delovanje hidroelektrarne, prehod za vodne organizme in izvedbo izrednih ukrepov po lanskoletnih poplavah.

Minister je ob obisku izrazil zadovoljstvo z dobrim ukrepanjem ob visokovodnem valu avgusta 2023. Kot so zapisali v sporočilu za javnost na strani ministrstva, je območje HE Brežice protipoplavno dobro urejeno, kar je ob zadnjih poplavah preprečilo večjo škodo na tem področju. Minister je ob ogledu povedal, da je območje hidroelektrarne ustrezno urejeno z vidika urejanja voda in upoštevanja varstva narave v smislu ohranitve rib in drugega življa (prehod za vodne organizme, nadomestni habitati).

Po dosedanjih izkušnjah so uničujoče ujme, kot so bile avgusta lani, dokaj nepričakovane za poletne mesece. Prevajanje visokovodnega vala so takrat dodatno oteževale nadpovprečne količine plavja, ki ga je prinašala reka Sava, kar je zahtevalo izvajanje nadpovprečnega števila manipulacij z zapornicami. Sočasno je bil zaznan pojav zelo motne vode, polne sedimentov, del katerih se je odložil na retenzijskih površinah, skupaj z ogromnimi količinami plavja. Ključnega pomena pri tovrstnih dogodkih je ustrezno vzdrževana oprema in usposobljeno osebje, ki je s svojim delovanjem in upravljanjem hidroelektrarn dokazalo, da zmore obvladovati tudi najzahtevnejše razmere, na kar smo v družbi HESS izjemno ponosni.

 

Glej tudi: Minister Novak si je v Brežicah ogledal hidroelektrarno in potek sanacije po poplavah | GOV.SI