Minister za infrastrukturo ter minister za okolje in prostor na delovnem obisku HE Brežice

30 Apr, 2020
Minister za infrastrukturo ter minister za okolje in prostor na delovnem obisku HE Brežice

V petek, 24.4.2020, so minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec, z državnim sekretarjem, Blažem Košorokom, ter minister za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak, obiskali HE Brežice, ki je predzadnja hidroelektrarna v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi.

Minister Vrtovec je na obisku povedal, da je HE Brežice primer dobre in uspešne prakse. Hidroenergija ima številne multiplikativne pozitivne učinke. Ministrstvo podpira vlaganje v obnovljive vire energije ter učinkovito rabo energije. Pri izvedbi državnega strateškega večnamenskega projekta na spodnji Savi, katerega del so tudi HE, pa so v pretežni meri sodelovali slovenski strokovnjaki, saj so približno 90 % investicije realizirala slovenska podjetja, s čimer se razvija in ohranja tudi domače znanje. Prav tako je povedal, da ministrstvo podpira čimprejšnji začetek gradnje HE Mokrice ter sistema zaščite pred poplavami in druge infrastrukture ob upoštevanju vseh okoljskih in prostorskih zahtev. Pri investicijah je potrebno najti pravo ravnotežje med varovanjem okolja in razvojem gospodarstva in družbe.

Potrebo po učinkovitejših postopkih, ki bodo omogočali hitrejšo izvedbo ključnih nacionalnih projektov, je med prioritetnimi cilji poudaril minister Vizjak. Optimizirani postopki presoj vplivov na okolje in sprejemanja državnih prostorskih načrtov bodo ključnega pomena zlasti v času ponovnega oživljanja gospodarstva po epidemiji koronavirusa. Tako kot minister Vrtovec je povedal, da je treba varovati okolje in naravo, vendar ob hkratnem razvoju družbe, da zagotovimo prihodnost sedanjim in bodočim generacijam.

Prav takšen je državni strateški večnamenski projekt na spodnji Savi. Gre za pridobivanje električne energije iz obnovljivega vira in hkrati za zagotavljanje protipoplavne zaščite ter bogatenje vodnih virov ob spoštovanju vseh naravovarstvenih pravil. Republika Slovenija je odgovorna za pripravo dolgoročne strategije razogljičenja v državi do leta 2050, kar vključuje tudi proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, tudi vode, ter prilagoditev podnebnim spremembam. Hidroenergija in razvoj hidroenergije ima pri uresničevanju tega cilja pomembno vlogo, zaradi česar je pomembno ne le dokončanje verige HE ter sistema zaščite pred poplavami na spodnji Savi, pač pa tudi gradnja verige hidroelektrarn in druge infrastrukture na srednji Savi in še kje v Sloveniji.