Naložba v naše zdravje

02 Apr, 2020
Naložba v naše zdravje

Družba HESS, d.o.o., ki je proizvajalec zelene električne energije iz obnovljivih virov, si prizadeva biti tudi v teh dneh družbeno odgovorna in v največji možni meri vključena v lokalno okolje.

Epidemija koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19, je dodobra zarezala v naš vsakdan, v ustaljen način dela in življenja. V času, ko se soočamo z negotovostjo in smo iz dneva v dan na preizkušnji, je povezanost in solidarnost še toliko bolj pomembna.

Zdravstveni delavci so v boju proti koronavirusu na prvi obrabni črti. Poleg težav, ki pestijo druge posameznike, se soočajo še s pomanjkanjem opreme. Primanjkuje jim tako zaščitne opreme za zaposlene, da bi lahko varno opravljali svoje delo, kot opreme, ki jo potrebujejo pacienti, okuženi s koronavirusom.

Splošna bolnišnica Brežice je v času epidemije organizirala dodatni prostor za intenzivno terapijo, kamor lahko hkrati namesti dva pacienta, okužena s koronavirusom. Z namenom najboljše intenzivne zdravstvene oskrbe pacientov, bodo kupili dodatni ventilator za zdravljenje bolezni COVID-19. Za lažjo realizacijo projekta so pozvali gospodarske organizacije za finančno pomoč.

Kot največja energetska družba v Občini Brežice smo se odločili odzvati in pomagati Splošni bolnišnici Brežice po svojih najboljših močeh. Donirali smo sredstva v višini 5.000,00 EUR, ki so namenjena za nakup zaščitne medicinske opreme za zaposlene ter nakup potrebnih naprav za oskrbo najtežjih bolnikov, okuženih s COVID-19.

Ostanimo zdravi in 'ostanimo doma'.