Obisk inšpektorjev inšpektorata RS za delo na gradbišču HE Brežice

17 Jun, 2015
Obisk inšpektorjev inšpektorata RS za delo na gradbišču HE Brežice

V torek, 9. junija 2015, je gradbišče HE Brežice obiskalo 27 inšpektorjev Inšpektorata RS za delo – področje za varnost in zdravje pri delu, ki deluje v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Namen obiska in ogleda gradbišča je bil podrobneje spoznati trenutno največje gradbišče na področju izgradnje objektov obnovljivih virov energije v Sloveniji, ki je vzorno urejeno tudi na področju varnosti in zdravja pri delu.
Po uvodni predstavitvi izgradnje projekta in primerov uporabe dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu, so si inšpektorji podrobneje ogledali tudi samo gradbišče.

Veseli smo, da so si inšpektorji Inšpektorata RS za delo, ki na gradbišču izvajajo redni nadzor na področju varnosti in zdravja pri delu, vzeli tudi čas in si v smislu strokovne ekskurzije izbrali ogled našega gradbišča.