Obisk Predsednika Republike Slovenije na HE Arto - Blanca

30 Mar, 2012
Obisk Predsednika Republike Slovenije na HE Arto - Blanca

V okviru obiska predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka v Občini Sevnica dne 29.3.2012, se je predsednik ustavil tudi na Hidroelektrarni Arto - Blanca, kjer sta ga uvodoma pozdravila generalni direktor Holdinga slovenske elektrarne d.o.o., mag. Matjaž Janežič ter direktor družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., g. Bogdan Barbič.

Predsednik si je ogledal okolico in zunanje dele HE ter izrazil veliko zanimanje za sam potek gradnje in način umeščanja tovrstnega objekta v prostor. Direktor HESS, d.o.o. je predsedniku predstavil pogoje in sistem obratovanja in vzdrževanja, ter tehnične karakteristike same hidroelektrarne.

Ob samem zaključku obiska, si je predsednik z velikim zanimanjem ogledal tudi komandni prostor vodenja HE.