Obisk predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja, in predstavitev začetka izgradnje HE Mokrice

31 Maj, 2018
Obisk predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja, in predstavitev začetka izgradnje HE Mokrice

Družba HESS je v torek, 29. 5. 2018, predstavila operativni začetek aktivnosti na projektu izgradnje zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Mokrice. Dogodka se je udeležil tudi predsednik Vlade Republike Slovenije v odhodu, dr. Miro Cerar, s sodelavci.

Gosti so si ob obisku najprej z zanimanjem ogledali HE Brežice, kjer so se v mesecu maju izvajale garancijske meritve. Sledil je ogled predvidene lokacije bodoče HE Mokrice, v bližini kraja Ribnica, in nato še predstavitev trenutnega stanja in načrtovanih nadaljnjih aktivnosti na projektu izgradnje HE Mokrice. Energetski del večnamenskega projekta je predstavil direktor družbe HESS, g. Bogdan Barbič, infrastrukturnega pa direktor družbe INFRA, mag. Vojko Sotošek.

Finančna konstrukcija investicije v energetski del je potrjena z investicijskim programom, v izdelavi je razpisna dokumentacija za turbine, generatorje, gradbeni del in hidromehansko opremo, pridobljena so potrebna soglasja sodelujočih v postopku za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, ki se po dobrih treh letih končno zaključuje. Poteka tudi projektiranje, sledijo aktivnosti na pripravi infrastrukture za začetek gradnje (napeljava vodovoda, telekomunikacije in gradbiščnih elektro priključkov, arheološke raziskave, ureditev dostopnih poti). Izjemno pomembna za začetek aktivnosti je umestitev HE Mokrice v načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021, izvedena s strani Vlade RS v sredini meseca maja, in s tem zagotovitev financiranja infrastrukturnega dela investicije. Začetek gradnje je načrtovan za april 2019, zaključek in pričetek poskusnega obratovanja pa v sredini leta 2022.

Dokončanje izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi je pomembno tako z vidika zagotavljanja maksimalnega izkoristka načrtovane moči spodnje savskih hidroelektrarn in fleksibilnosti verige kot tudi z vidika ureditve poplavne zaščite ogroženih okoliških naselij.

Izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi je v osnovi zasnovana kot večnamenski projekt, v katerem se prepletata energetski in infrastrukturni del. Poleg pridobivanja električne energije iz obnovljivega vira – vode – se s projektom zasledujejo tudi drugi cilji, ki prinašajo številne pozitivne učinke za lokalne skupnosti in prebivalce ob reki Savi in širše: protipoplavna zaščita, ureditev vodotokov, varstvo podzemnih voda, gospodarski razvoj in ohranjanje konkurenčnosti slovenskih podjetij, pozitivni učinki na infrastrukturo, kmetijstvo, namakanje, številne možnosti za razvoj turizma in športa z ureditvijo rekreativnih in kolesarskih poti, učnih poti, opazovalnic za živali, terenov za vodne športe ipd.

V okviru večnamenskega projekta je pri načrtovanju in sami izgradnji velika pozornost namenjena tudi naravovarstvenim ureditvam in nadomestnim habitatom za ogrožene živalske vrste. Vzpostavljeni so  prehodi za vodne organizme, urejene gnezdilne stene za ptice, območja trstišč, vzpostavljena so mirna območja s pešpotmi, urejeni umetni otoki za rastline in živali …

V družbi HESS smo veseli, da je projekt izgradnje energetskih objektov na spodnji Savi dobro sprejet tako na lokalni kot državni ravni, kar nam daje spodbudo za nadaljevanje našega dela in razvoja možnosti za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov tudi v prihodnje. Kot je v svojem nagovoru poudaril predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, predstavlja voda tekoče zlato 21. stoletja. Nova elektrarna in s tem dokončanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi pomeni okolju prijazno in čisto energijo ter zmanjšanje energetske odvisnosti države, zato je pomembno, da tudi  prihodnja vlada nadaljuje s podporo tovrstnim projektom.