Obvestilo o spremembi gladine akumulacijskega bazena HE Brežice

01 Okt, 2019
Obvestilo o spremembi gladine akumulacijskega bazena HE Brežice

Vse občane in druge deležnike obveščamo, da bo v terminu od 1. 10. 2019 do predvidoma 18. 10. 2019 zaradi rednega remonta Nuklearne elektrarne Krško (NEK) izvedeno znižanje in ponoven dvig gladine akumulacijskega bazena HE Brežice iz kote 153,00 m n. m. na koto 151,50 m n. m. (znižanje za 1,5 m). Predvidena dinamika nižanja in dviga vodne gladine je 10 cm/uro. Pričetek ponovnega dviga gladine je predviden za sredo, 16. 10. 2019, in se bo predvidoma zaključil s petkom, 18. 10. 2019.    

                                                                                                                                                                          HESS, d.o.o.