Obvestilo o spremembi gladine akumulacijskega bazena HE Brežice in nihanju nivoja ter pretoka reke Save

10 Maj, 2018
Obvestilo o spremembi gladine akumulacijskega bazena HE Brežice in nihanju nivoja ter pretoka reke Save

Vse občane in druge deležnike obveščamo, da bo v terminu od 12. 5. 2018 do predvidoma 19. 5. 2018, v sklopu izvajanja garancijskih meritev na HE Brežice, izvedeno znižanje in ponoven dvig gladine akumulacijskega bazena HE Brežice s kote 153,00 m n. m. na koto 149,50 m n. m. (znižanje za 3,5 m). Predvidena dinamika nižanja in dviga vodne gladine je vse do 100 cm/dan. V navedenem obdobju bodo možna nihanja pretokov reke Save na HE Brežice, posledično tudi dolvodno od HE Brežice.

Pričetek ponovnega dviga gladine je predviden za sredo, 16. 5. 2018, in se bo zaključil s soboto, 19. 5. 2018.

Vse občane in druge deležnike tako ponovno opozarjamo, naj bodo zaradi znižane gladine akumulacijskega bazena HE Brežice in nihanja nivoja in pretoka reke Save ter ponovnega dviga gladine v navedenem obdobju pri izvajanju svojih aktivnosti v bližini reke Save še posebej previdni in pozorni.

 

HESS, d.o.o.