Obvestilo o spremembi gladine pretočne akumulacije HE Krško

01 Mar, 2024
Obvestilo o spremembi gladine pretočne akumulacije HE Krško

Občane in druge deležnike obveščamo, da bo do predvidoma 23. 3. 2024, zaradi sanacije kamnite obloge na odseku RO Gunte do pritoka Zelenec na desnem bregu reke Save v pretočni akumulaciji HE Krško, znižana gladina pretočne akumulacije HE Krško iz kote 164 m n. m. na koto 161,50 m n. m. (znižanje za 2,5 m). Ponovni dvig gladine je predviden v soboto, 23. 3. 2024.

Navedena sanacijska dela bodo potekala v okviru podjetja INFRA, d.o.o.

Hvala za razumevanje.

 

Ažurirano 6. 3. 2024:

Vzdrževalna dela so zaključena. Vzpostavljena je obratovalna gladina. 

 

                                                                                                         HESS, d.o.o.