Obvestilo o spremembi gladine pretočne akumulacije HE Krško

16 Feb, 2024
Obvestilo o spremembi gladine pretočne akumulacije HE Krško

Občane in druge deležnike obveščamo, da bo v terminu od 19. 2. 2024 do predvidoma 2. 3. 2024, zaradi sanacije kamnite obloge na odseku RO Gunte do pritoka Zelenec na desnem bregu reke Save v pretočni akumulaciji HE Krško, izvedeno znižanje gladine pretočne akumulacije HE Krško iz kote 164 m n. m. na koto 161,50 m n. m. (znižanje za 2,5 m). Ponovni dvig gladine je predviden v soboto, 2. 3. 2024.

Navedena sanacijska dela bodo potekala v okviru podjetja INFRA, d.o.o.

Hvala za razumevanje.

HESS, d.o.o.