Obvestilo

04 Aug, 2023
Obvestilo

Prebivalce krajev ob reki Savi obveščamo, da se bodo v primeru napovedanega naraščanja pretoka reke Save nad 2.900 m3/s začele odpirati zapornice na visokovodnem razbremenilniku pretočne akumulacije hidroelektrarne Brežice, kar bo povzročilo razlivanje vode po retenzijskih površinah. 

Zaradi predvidenega razlivanja vode po omenjenih retenzijskih površinah oz. poplavnih območjih reke Save prosimo, da se na navedenih območjih do nadaljnjega ne zadržujete, oziroma se umaknete na varno. Poplavna območja so označena z opozorilnimi tablami. V primeru odpiranja zapornic visokovodnega razbremenilnika bo družba HESS na visokovodnem razbremenilniku trikrat sprožila opozorilni zvočni signal.

Na desnem bregu reke Save se voda že razliva na območjih predvidenih retenzijskih površin med avtocesto in reko Savo.

Še enkrat naprošamo vse, da spremljate vremensko napoved in opozorila ARSO ter se ne zadržujete na poplavnem območju reke Save.

 

HESS, d.o.o.