Odločitev Upravnega sodišča o začasni odredbi

16 Feb, 2021
Odločitev Upravnega sodišča o začasni odredbi

Zainteresirani javnosti sporočamo, da smo prejeli odločitev Upravnega sodišča o začasni odredbi v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja za HE Mokrice in smo po preučitvi vsebine zadovoljni, ker lahko postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja poteka nemoteno naprej. Sodišče je odločilo postopek voditi prioritetno. Izgradnja HE Mokrice je sicer načrtovana tako, da bo ustrezno poskrbljeno tako za naravo, kot okolje. Gre za izredno dobro zasnovan in neoporečen projekt, s katerim bo uresničenih več pomembnih ciljev, tako za državo (doseganja deleža obnovljive energije, zagon gospodarstva, …), kot tudi za ljudi, ki živijo na območju med Brežicami in hrvaško mejo (nujno potrebna protipoplavna zaščita).

Projekt je zaradi uresničevanja zastavljenih ciljev na področju obnovljive energije skladen in priporočen tudi s strani EU komisije, ki je poudarila, da je v Sloveniji delež energije iz obnovljivih virov energije v bruto končni porabi energije premalo ambiciozen in kot tak bistveno odstopa od projekcij Evropske komisije za Slovenijo. Hkrati pa komisija v svojem poročilu ugotavlja, da so, glede na dane naravne danosti in potencial Slovenije, politika in ukrepi Slovenije nezadostni. Pri tem izpostavlja, da predvsem potencial hidroelektrarn ostaja široko neizkoriščen.