Odprtje hidroelektrarne Krško

07 Jun, 2013

V petek, 7. 6. 2013, se je zgodil nov mejnik v izgradnji hidroelektrarn na spodnji Savi – uradna otvoritev HE Krško, tretje v verigi HE na spodnji Savi, katere gradnja se je s podpisom koncesijske pogodbe med HSE (koncesionarjem) in državo (koncendentom) začela 8. julija 2002, ki bo s povprečno letno proizvodnjo 144 GWh dodatno prispevala k proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov na eni ter k energetski neodvisnosti Slovenije na drugi strani. 

HE Krško - vrednost naložbe energetskega dela izgradnje znaša 93 mio evrov - je umeščena v bližini vasi Sotelsko na levem bregu Save in je od začetka naseljenega dela mesta Krško oddaljena približno 350 metrov. Gradnja elektrarne, za katero je bil državni lokacijski načrt sprejet oktobra 2006, se je začela 27. novembra 2007, od 2. aprila 2013 pa poteka enoletno poskusno obratovanje. Gradnja HE Krško je bila predvsem zaradi nedostopnosti levega brega, omejenega in ozkega prostora v rečni dolini, bližine pomembnih prometnic in globokih izkopov v dolomitni hribini izjemno zahtevna in težja od gradnje predhodnih elektrarn. Energetski del izgradnje HE se je odvijal pod okriljem družbe HESS, d.o.o., infrastrukturni del (akumulacijski bazen) pa je izvajalo Javno podjetje INFRA d.o.o. Večina infrastrukturnih ureditev je zaključena, tako na akumulacijskem bazenu HE Krško kot na področju državne infrastrukture. 

Slavnostna govornica na otvoritvi Hidroelektrarne Krško in obvoznice mesta Krško je bila predsednica Vlade Republike Slovenije mag. Alenka Bratušek, ki je tudi uradno otvorila nov pomemben hidroenergetski objekt v okviru elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. 

Otvoritve so se udeležili tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Stanko Stepišnik ter vrsta drugih uglednih predstavnikov države, gospodarstva in lokalnih skupnosti.

Nekaj utrinkov je prikazanih v spodnji galeriji: