Okoljevarstveno soglasje za HE Brežice

14 Feb, 2014
Okoljevarstveno soglasje za HE Brežice

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, je dne 7. 2. 2014 pod številko 35402-4/2013-48 izdala OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE ZA HE BREŽICE nosilcema posega, Hidroelektrarnam na spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice in INFRI izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem, ki se nanaša na gradnjo jezovne zgradbe z akumulacijskim bazenom, gradnjo visokovodnih nasipov za zaščito naselij, gradnjo drenažnih kanalov v zaledju, ureditev potoka Močnik in ravnanje z rodovitno prstjo na zemljiščih. 

Na odločbo se je možno pritožiti v 15 dneh od dneva vročitve, vendar smo se v družbi HESS možnosti pritožbe odpovedali.

Glede na zaključene dosedanje aktivnosti, bo družba HESS vlogo za gradbeno dovoljenje vložila predvidoma v ponedeljek 17. 2. 2014. Glede na oddano vlogo in roke same izdaje, gradbeno dovoljenje za HE Brežice pričakujemo v mesecu marcu 2014.

Okoljevarstveno soglasje za HE Brežice