Po-Sav(c)i

01 Jun, 2022
Po-Sav(c)i

Na prvi junijski dan v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini ter Srbiji že petnajst let obeležujemo mednarodni dan reke Save.

Sava, najdaljša slovenska reka, ima že od nekdaj velik pomen za življenje ljudi ob njej. Po slovenskih tleh teče 220 km, od tega 60 km skozi Posavje.

Obrežja Save so bila poseljena že v prazgodovini, plovna pa je bila že v rimskih časih. V preteklosti je bila Sava pomemba rečna pot, po kateri sta potekala promet in trgovina z blagom iz avstrijskih pokrajin proti jugovzhodu. Ugodna lega ob Savi je vplivala na nastanek in razvoj številnih mestnih in trških naselij.

Slika 1: Ugodna lega ob Savi je vplivala na nastanek in razvoj številnih mestnih in trških naselij.

Sava je večkrat poplavljala, menjala tok in si ustvarila novo strugo. Ohranjeni mejni kamni v stari strugi Save pričajo o nekdanji kranjsko-štajerski deželni meji. Meja med Kranjsko in Štajersko je potekala po Savi vse do konca druge svetovne vojne, ko je Kranjska kot dežela prenehala obstajati. Med ljudmi pa je še vedno v uporabi poimenovanje glede na nekdanjo pripadnost (Štajerska – Štajerci, Kranjska – Kranjci).

Reka Sava v današnjem času ponuja številne možnosti za razvoj gospodarskih, turističnih in športnih dejavnosti, regionalnega povezovanja ter prispeva k boljši kvaliteti življenja prebivalcev ob njej in širše.

Slika 2: Državno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah na pretočni akumulaciji HE Brežice.

Prihodnost človeštva je v veliki meri odvisna od neokrnjene narave, zato v družbi HESS pri izvajanju naše dejavnosti še učinkoviteje preverjamo in ustrezno skrbimo za naravovarstvene ureditve in kvalitetno stanje podzemnih ter nadzemnih voda. Močno se zavedamo pomena ohranjanja vodnih virov, saj s pomočjo vode, kot najčistejšega vira energije, Sloveniji zagotavljamo prepotreben delež električne energije iz obnovljivih virov.

    

Reka predstavlja življenjski prostor številnih rastlin in živali, ki jih v objektiv ujame vse več fotografov. Slika 3 prikazuje čebelarja, slika 4 pa močvirsko sklednico, ki sta obe zavarovani vrsti.

Na svoje delovanje v okolju gledamo širše in na različnih področjih iščemo skupne točke za kakovostnejše sobivanje. Lokalnim skupnostim in prebivalstvu tako zagotavljamo zaščito pred poplavami, skrbimo za bogatenje podzemnih voda in dvig podtalnice ter s tem ohranjanje zalog pitne vode ter možnosti namakanja kmetijskih površin. Reka Sava s pretočnimi akumulacijami hidroelektrarn in vsakoletnimi dogodki ter prireditvami omogoča razvoj športa in turizma ter povezuje prebivalce vzdolž celotnega porečja.

Slika 5: V družbi HESS z gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi z reko tesno sodelujemo.