Podpis pogodbe za dobavo mrežnih transformatorjev

24 Jul, 2014
Podpis pogodbe za dobavo mrežnih transformatorjev

Direktor družbe HESS d.o.o., g. Bogdan Barbič  in direktor družbe C&G d.o.o., g Marko Gabrovšek, sta v sredo 23. 7. 2014 na sedežu podjetja C&G d.o.o. v Ljubljani, podpisala pogodbo za dobavo rezervnega mrežnega transformatorja in mrežnega transformatorja za HE Brežice.
Rezervni prevezljivi mrežni transformator 117/10,5(6,3) kV se bo uporabil v primeru okvare katerega izmed mrežnih transformatorjev v Hidroelektrarnah HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško, HE Brežice, HE Mokrice in HE Vrhovo. Rezervni transformator je dimenzioniran tako, da ga je mogoče uporabiti na vseh zgoraj navedenih elektrarnah in bo skladiščen na lokaciji HE Arto- Blanca.
Mrežni transformator 117/10,5 kV je namenjen za vgradnjo v Hidroelektrarno Brežice. Moč transformatorja je 65 MVA in je dimenzioniran na obratovanje vseh treh agregatov HE Brežice.
Razpisno dokumentacijo in postopek oddaje javnega naročila je za družbo HESS d.o.o. vodilo podjetje HSE Invest d.o.o. Vrednost obeh transformatorjev znaša 1.403.905,00 EUR brez DDV.
Dobavo obeh transformatorjev bo izvedla družba C&G d.o.o. s svojim slovenskim  podizvajalcem Kolektor Etra d.o.o.