Podpis pogodbe za izgradnjo akumulacijskega bazena he krško

23 Feb, 2011
Podpis pogodbe za izgradnjo akumulacijskega bazena he krško

Dne 23.2.2011 je bila na sedežu Javnega podjetja Infra d.o.o. v Leskovcu pri Krškem podpisana pogodba za izgradnjo akumulacijskega bazena HE Krško. Pogodbo sta v imenu naročnikov podpisala direktor Infre d.o.o., mag. Vojko Sotošek in direktor družbe HESS, d.o.o., Bogdan Barbič, v imenu izvajalca, podjetja Radok d.o.o, pa direktor Danilo Senič. 

Operativne aktivnosti izgradnje akumulacijskega bazena se bodo pričele v marcu 2011, polnitev akumulacijskega bazena do kote, ki bo omogočala poizkusno obratovanje, pa predvidoma konec maja 2012. Ostale infrastrukturne ureditve, ki ne pogojujejo dviga vode reke Save bodo v skladu s pogodbenimi določili končane kasneje, predvidoma do marca 2013.