Podzemna voda: Skrito naj postane vidno

22 Mar, 2022
Podzemna voda: Skrito naj postane vidno

Letošnji Svetovni dan voda v ospredje postavlja podzemno vodo. S sloganom Skrito naj postane vidno nas spodbuja, da ozavestimo izjemni pomen tega skritega zaklada.

Skoraj vsa tekoča sladka voda na svetu je podzemna voda, ki podpira oskrbo s pitno vodo, sanitarne sisteme, kmetijstvo, industrijo in ekosisteme, ima pa tudi ključno vlogo pri prilagajanju na podnebne spremembe.

Slovenija je bogata z vodami, se pa te izrazito sezonsko spreminjajo. Zato je izredno pomembno napajanje vodonosnikov, zadrževanje nadzemnih voda in shranjevanje vode v obliki podzemne vode.

Voda je za družbo HESS odločilni naravni obnovljivi vir, iz katerega še vedno dosegamo večino naše električne proizvodnje. Ker se tega močno zavedamo, namenjamo tako nadzemnim kot podzemnim vodam veliko pozornosti. Skrbno spremljamo njihovo kakovost in vodostaj ter razvoj življenja ob in v njih.

Rast prebivalstva, hitra urbanizacija in gospodarski razvoj povzročajo večje povpraševanje po vodi, energiji in hrani. Hidroelektrarne kot večnamenski projekti zasledujejo prav te cilje – proizvajajo okolju prijazno električno energijo, skrbijo za ohranjanje in bogatenje podtalnice ter omogočajo pridelavo hrane, neodvisno od vremenskih razmer.

Pomembno je iskanje ravnovesja med željami in potrebami človeka na eni strani ter ohranjanjem narave na drugi, z vodo, kot eno najpomembnejših strateških surovin, pa nujno ravnati skrbno in preudarno, da bomo lahko njeno bogastvo uživali čim dlje.