Pojav večjih količin plavja na pretočnih akumulacijah spodnjesavskih hidroelektrarn

01 Okt, 2020
Pojav večjih količin plavja na pretočnih akumulacijah spodnjesavskih hidroelektrarn

Obveščamo vas, da je zaradi padavin in neurij v preteklem tednu v porečju celotne reke Save na pretočnih akumulacijah spodnjesavskih hidroelektrarn prisotna povečana količina plavja. Plavje, ki ga nosi reka Sava, je večinoma naravnega, organskega izvora (les, veje, listje), odpadki pa so žal posledica neodgovornega človeškega ravnanja.

Plavje se nabira v celotnem gorvodnem porečju reke Save (Zasavje, gornji del reke Save) in porečju reke Savinje ter se s tokom pomika dolvodno, skozi spodnjesavski del, vse do izliva. Na samih hidroelektrarnah plavje v največji možni meri odstranjujemo sproti, vendar pa zaradi nenadnih enormnih količin le-tega v tem trenutku ni možno izvesti v celoti. Ocenjujemo, da bo trenutna povečana količina plavja na pretočnih akumulacijah prisotna vsaj še nekaj naslednjih dni.

Prosimo za razumevanje.