Ponovna porast vodostaja reke Save

12 Nov, 2014
Ponovna porast vodostaja reke Save

Ponovna porast vodostaja reke Save

V letu 2014 se v družbi HESS srečujemo s povečano hidrologijo reke Save, ki nam omogoča večjo proizvodnjo, zaradi večkratnih visokih pretokov pa tudi kar nekaj težav, zlasti pri izgradnji HE Brežice.

Zadnje visoke vode v času od sedmega do devetega novembra 2014 so po Sloveniji povzročile ogromno škode, izvedena poplavna zaščita Posavja, ki se gradi hkrati s hidroelektrarnami, pa se je ponovno pokazala kot zelo učinkovita, saj reka Sava ni povzročila nobene škode. Zagotovo je k temu veliko pripomogla tudi družba HESS z ustreznim in pravočasnim obvladovanjem hidroelektrarn na spodnji Savi.

Večje težave so se pojavile le pri izgradnji hidroelektrarne Brežice, kjer je na desnem bregu struge, reka Sava poškodovala del oblog in brežine. Zelo pomembno je, da je pred visokimi vodami, ki so dosegle pretok 2.300 m3/s, vzdržala obodna stena gradbene jame in ni prišlo do zalitja, tako da dela v njej potekajo normalno. Že v ponedeljek 10.11. 2014 pa so se pričela dela na sanaciji brežin.

Ponovno se je pokazalo, da bo zaščita pred poplavami Krške vasi in Velikih Malenc z izvedbo nasipa ob levem bregu reke Krke zelo učinkovita, saj je kljub velikemu pretoku reke Save deponija, ki je trenutno v vlogi delnega nasipa, onemogočila razlitje vode v smeri omenjenih naselij ter njuno poplavitev.

 

Na sliki :
1. narasla Sava se ob deponiji izliva v reko Krko
2. gradbena jama