Posvet na temo zadrževanja voda in pregrad

10 Okt, 2023
Posvet na temo zadrževanja voda in pregrad

V prostorih Državnega sveta RS je v ponedeljek, 9. oktobra 2023, potekal posvet na temo »Zadrževanje  voda in pregrade – pomemben gradnik okolja in družbe: znanje in izkušnje od včeraj in danes za uspešen trajnostni razvoj«, v organizaciji Slovenskega nacionalnega komiteja za velike pregrade, Slovenske inženirske zveze, Inženirske akademije Slovenije in Državnega sveta RS.

Kot so zapisali ob izvedbi posveta, izjemni vremenski dogodki, ki smo jim priča v zadnjem desetletju, nakazujejo potrebo po zadrževanju vode kot nujnemu ukrepu za blaženje hidroloških neravnovesij in učinkovito zmanjševanje škod, ki se iz leta v leto povečujejo zaradi vse pogostejših in silovitejših hidroloških ekstremov, in kot ključnemu orodju za zagotavljanje pitne vode in hrane.

Sodelujoči na posvetu so predstavili pomen zadrževanja voda pri prilagajanju na podnebne spremembe ter pozitivne vidike večnamenskih zadrževalnikov za lokalne skupnosti, kmetijstvo, gozdarstvo in naravo.

Ključni poudarki direktorja družbe HESS, g. Barbiča, so bili:

  • V Sloveniji večjih prosto tekočih vodotokov skoraj ni več, saj je ob vseh rekah praktično zgrajena infrastruktura (mostovi, ceste, železnice, stanovanjski objekti).
  • Pregrade v obliki hidroelektrarn so del infrastrukture, ki pripomore k varnejšemu upravljanju z visokovodnimi valovi in celoviti protipoplavni zaščiti področja.
  • Projekte je potrebno strokovno obravnavati celovito.
  • Ukrepi na spodnji Savi so dokazali, da kombinacija hidroelektrarn in protipoplavne zaščite deluje optimalno tudi v najbolj neugodnih vodnih razmerah.
  • Večnamenski projekti, ki vključujejo tudi hidroelektrarne, zagotavljajo ključne elemente preživetja - vodo, hrano, energijo in varne bivalne pogoje.

Slika: Posvet v Državnem svetu RS, 9. oktober 2023 / Foto: Benjamin Beci/Fixmedia.

Več informacij: https://www.ds-rs.si/sl/novice/posvet-zadrzevanje-voda-pregrade-pomemben-gradnik-okolja-druzbe-znanje-izkusnje-od-vceraj?fbclid=IwAR0I9704_YsRtdWnJBF6zFUNspg23-wc_7YBCRxeArY341yxICYXBPlABJA

Posnetek posvetahttps://www.youtube.com/watch?v=31-4yYVCdy8