Potek del na HE Brežice

02 Jun, 2015
Potek del na HE Brežice

Gradnja energetskega dela HE Brežice je v polnem teku in se izvaja v skladu z načrtovanim terminskim planom. Pri delu ni zaznati posebnih težav, zato pričakujemo, da bo izgradnja še naprej potekala v skladu s planiranimi aktivnostmi, še zlasti, ker je z izvajalci del in dobavitelji opreme podpisano že preko 95 % vseh predvidenih pogodb.

Na gradbišču se dnevno nahaja okoli 200 delavcev, ki izvajajo predvidena dela na vseh sklopih bodoče hidroelektrarne. Do konca maja 2015 je bilo v objekt HE Brežice vgrajenih preko 45.000 m3 betona in 3.300 ton armaturnega železa. Izdelava in dobava hidromehanske, turbinske, generatorske in elektro opreme poteka v skladu s pogodbenimi obveznostmi izvajalcev. V betone se vgrajujejo vodila prve radialne zapornice na prelivnih poljih, pričenja se montaža konusov sesalnih cevi na pretočnih traktih strojnice. Do konca meseca junija bo končana še zadnja 7. kampada dostopnega mostu.