Potek del na HE Brežice

30 Maj, 2014
Potek del na HE Brežice

Reka Sava je včeraj, 29. 5. 2014 ob gradbišču HE Brežice, dobila nov preusmerjen tok. Prekopan je bil namreč obtočni kanal, ki bo v naslednjih treh letih prevajal vodo reke Save ob gradbeni jami bodoče elektrarne. V naslednjem tednu sledi dokončanje pregrajevanja obstoječe struge in nadaljevanje del pri formiranju gradbene jame bodoče jezovne zgradbe.

Izkop obtočnega kanala se je vršil dobra dva meseca in je bilo v tem času izkopano preko 500.000 m3 materiala od skupno 650.000 m3 (obtočni kanal in gradbena jama). Večji del izkopanega materiala, se bo po preusmeritvi reke Save preko prelivnih polj uporabilo za zasutje sedanjega obtočnega kanala.