Povabilo k poslovnemu sodelovanju

17 Nov, 2021
Povabilo k poslovnemu sodelovanju

PARTNER, d.o.o., povezano podjetje družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., vabi k poslovnemu sodelovanju podjetja in samostojne podjetnike.

Možnost poslovnega sodelovanja nudimo na področju vzdrževanja in obratovanja hidro objektov (hidroelektrarn in pretočnih akumulacij) na območju verige HE na spodnji Savi. Več o naši dejavnosti si lahko preberete na spletnem naslovu https://www.druzba-partner.si.

Poslovno sodelovanje nudimo za opravljanje naslednjih nalog:

  • sodelovanje na remontih in revizijah na hidroelektrarnah,
  • čiščenje opreme na hidroelektrarnah,
  • urejanje okolice objektov (košnja, pluženje snega, obrezovanje grmičevja …),
  • vzdrževanje pretočnih akumulacij,
  • izvajanje del v pogojih izrednih razmer, vključno z dežurstvom, 
  • čiščenje plavja v času izrednih razmer,
  • čiščenje jezovne zgradbe in brežin v območju hidroelektrarn ter visokovodnega razbremenilnika,
  • ostala dela v obratovanju (izvajanje rednih obhodov in pregledov, pomoč pri interventnih neskladnostih …)
  • ostala potrebna vzdrževalna dela.

Vse zainteresirane vabimo, da svojo namero po poslovnem sodelovanju pošljejo na naslov družbe Partner, d.o.o., in sicer: 

Partner d.o.o.

Cesta bratov Cerjakov 33a

8250 Brežice

ali na e-naslov: info@he-ss.si, in sicer najkasneje do 20. 12. 2021.

Po prejemu prijav bodo z vsemi zainteresiranimi organizirani sestanki, na katerih bodo podane vse podrobnejše informacije glede vsebine in obsega dela ter ostalih možnostih in pogojih za poslovno sodelovanje.