Povečana hidrologija in proizvodnja HESS

01 Aug, 2014
Povečana hidrologija in proizvodnja HESS

Zaradi nadpovprečno ugodne hidrologije v prvem polletju leta 2014, družba HESS beleži pozitivno odstopanje glede na plan proizvodnje električne energije, ki temelji na 30-letni hidrološki statistiki 1980-2010.

Dano nadpovprečno hidrologijo reke Save so hidroelektrarne družbe HESS, d.o.o. s kontinuiranim obratovanjem in optimizacijo vzdrževanja zelo dobro izkoristile, tako da so v obdobju Januar – Julij 2014 hidroelektrarne proizvedle že več kot 300 GWh električne energije, kar predstavlja 124 % realizacijo obdobnega plana in 74 % realizacijo letnega plana proizvodnje.

V slučaju nadaljevanja takšnega trenda hidrologije, bodo HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško, ob koncu leta beležile rekordno proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije – vode.