Pozna košnja in varstvo čebel

20 Maj, 2023
Pozna košnja in varstvo čebel

20. decembra pred šestimi leti je Generalna skupščina OZN na pobudo Slovenije 20. maj razglasila za svetovni dan čebel.

Čebele so eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. 

Največji doprinos čebel in drugih opraševalcev je opraševanje skoraj treh četrtin vseh rastlin, s katerimi proizvedemo 90 % svetovne hrane. Tretjina svetovne pridelave hrane je odvisna od čebel oziroma vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja.

Maj je mesec, ko začnemo pospešeno urejati in kositi cvetoče vrtove in travnike. Toda s košnjo spomladanskega cvetja in trave čebele ter druge opraševalce prikrajšamo za dragoceni cvetni prah. Število opraševalcev namreč upada tudi zaradi zmanjševanja njihovih naravnih habitatov.

HESS kot okoljsko odgovorna družba, ki svoje poslanstvo gradi na trajnostnih virih energije, v ospredje delovanja postavlja biodiverziteto in okoljevarstvo. S tem namenom se med drugim poslužujemo tudi preprostega ukrepa pozne košnje brežin, ki pripomore k varstvu čebel. Pomembno je, da prvo košnjo opravimo takrat, ko je večina cvetlic odcvetela in naravi že predala svoja semena za zagotavljanje biodiverzitete. Naša košnja zaradi čim manjšega posega tako poteka dvakrat letno, na območjih parkovnih ureditev pa nekoliko pogosteje. Prepogosta košnja namreč uniči življenjski prostor številnih živali in rastlin, negativno vpliva na cvetenje travnikov ter spodbuja nezaželeno erozijo tal.

V okoljsko odgovorni družbi HESS se poslužujemo preprostega ukrepa pozne košnje brežin, ki pripomore k varstvu čebel.

Za čebele in ostale opraševalce bo koristno, če zelenice in travnike (ali njihove dele) pustimo nepokošene, dokler medovite rastline na njih ne odcvetijo. Pisani cvetovi bodo za opraševalce privlačnejši kot redno košena trava.