Premiera dokumentarnega filma »Izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi«

31 Maj, 2019
Premiera dokumentarnega filma »Izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi«

V Mladinskem centru Brežice je v četrtek, 30. maja 2019, potekalo »omizje o podnebnih spremembah in izzivih nanje« ter premiera dokumentarnega filma o izgradnji verige hidroelektrarn na spodnji Savi.  

Premiera dokumentarnega filma se je odvijala pred dnevom reke Save, ki ga vsako leto 1. junija obeležujejo štiri države, skozi katere reka Sava utira svojo pot: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija. Reka Sava s svojo prisotnostjo omogoča razvoj gospodarskih aktivnosti, regionalnega povezovanja med narodi in na ta način prispeva k boljšemu stanju voda ter predvsem večji kvaliteti življenja prebivalcev, še posebej tistih, ki živijo ob njej.

Podnebne spremembe in projekt spodnje Save

Podnebne spremembe in prilagajanje nanje postajajo veliki izzivi 21. stoletja po celem svetu, tudi v Sloveniji. Za prispevek k ohranitvi našega planeta bodo potrebni koreniti premiki tako na ravni države kot tudi posameznih gospodarskih družb, sektorjev, regij in lokalnih okolij. Posavje je v tem pogledu že nekoliko pred časom, saj se je ob začetku 21. stoletja pričelo izvajanje večnamenskega projekta izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi, ki se čedalje bolj kaže kot pravi odgovor na podnebne spremembe.

Na okrogli mizi, ki je bila uvod v premiero dokumentarnega filma, smo se dotaknili spodnje Save in vse bolj pereče problematike podnebnih sprememb ter odgovora nanje, ki ga predstavljajo najbolj čisti obnovljivi viri energije, voda, sonce, veter. V razpravi so sodelovali govorniki, ki so vsak na svoj način povezani z izgradnjo spodnje savske verige: dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I, mag. Vojko Sotošek,  direktor  družbe Infra, mag. Vesna Kolar Planinšič, Vodja Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje na MOP-u, gospod Sandi Kosmač, predsednik Ribiške družine Sevnica, in gospod Bogdan Barbič, direktor družbe HESS. Na tako velikih projektih vedno prihaja do situacij, ki otežujejo nadaljevanje projekta, in omenjeni sogovorniki so vsak na svoj način prispevali k temu, da je projekt v ključnih trenutkih dosegel premik v pozitivno smer.  

Večnamenski projekt

Izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi je v osnovi zasnovana kot večnamenski projekt, v katerem se prepletata energetski in infrastrukturni del. Poleg pridobivanja električne energije iz obnovljivega vira – vode – se s projektom zasledujejo tudi drugi cilji, ki prinašajo številne pozitivne učinke za lokalne skupnosti in prebivalce ob reki Savi in širše: protipoplavna zaščita, ureditev vodotokov, varstvo podzemnih voda, gospodarski razvoj in ohranjanje konkurenčnosti slovenskih podjetij, pozitivni učinki na infrastrukturo, kmetijstvo, namakanje, številne možnosti za razvoj turizma in športa z ureditvijo rekreativnih in kolesarskih poti, učnih poti, opazovalnic za živali, terenov za vodne športe ipd.

Večnamenski projekt izgradnje HE pa ima tudi ekološko noto. Pri načrtovanju in sami izgradnji je velika pozornost namenjena tudi naravovarstvenim ureditvam in nadomestnim habitatom za ogrožene živalske vrste. Vzpostavljeni so  prehodi za vodne organizme, urejene gnezdilne stene za ptice, območja trstišč, vzpostavljena so mirna območja s pešpotmi, urejeni umetni otoki za rastline in živali …

Nastanek dokumentarnega filma

Družba HESS, d.o.o. je ena redkih družb, ki je od začetka izgradnje verige HE zbirala in hranila tako slikovni kot video material o izgradnji. Vsi ti zgodovinski posnetki so do lani razdrobljeni ležali po najrazličnejših arhivih, nakar smo se odločili, da gradivo zberemo in naredimo dokumentarni zapis, ki pripoveduje zgodbo o največjem hidroenergetskem in vodarskem projektu v samostojni Sloveniji – večnamenskem projektu izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Namen filma ni bil samo prikaz izgradnje HE, temveč prikaz celovitega projekta od načrtovanja HE, zgodovinskega poslanstva reke Save, ključnih političnih odločitev, še posebej pa ekološki vidik, da neokrnjeno naravo izvirov reke Save prenesemo lokalnemu prebivalstvu Posavja - v obliki akumulacijskih jezer, možnosti za rekreacijo, sonaravnosti ...

Za izvedbo takšnega filma je bilo potrebno ogromno dokumentarnega gradiva, zato gre zahvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli pri snemanju, zagotavljanju in pripravi arhivskega gradiva ter tega v večini primerov tudi odstopili. Zahvala tudi tistim, ki so bili v samem dokumentarcu pripravljeni nastopiti, podati svoja stališča in s tem filmu dodati še večjo težo in veljavo. Za izvedbo filma je scenarij pripravil vseskozi prisoten pri izgradnji hidroelektrarn, Andrej Štricelj, režijo sta izvedla skupaj z Bojanom Kostevcem, ki je opravil še manjkajoče posnetke ter izvedel montažo. Koordinacijo izvedbe projekta je izvajala Suzana Poldan iz družbe HESS, d.o.o.

V družbi HESS smo veseli, da je projekt izgradnje energetskih objektov na spodnji Savi dobro sprejet tako na lokalni kot državni ravni, kar nam daje spodbudo za nadaljevanje našega dela in razvoja možnosti za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov tudi v prihodnje. Dokončanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi pomeni okolju prijazno in čisto energijo ter zmanjšanje energetske odvisnosti države, zato je pomembno, da država tudi v prihodnje podpira tovrstne projekte.

 

Dokumentarni film si lahko ogledate v galeriji videozapisov na naši spletni strani.