Prenova operacijske dvorane in nakup nove medicinske opreme

27 Dec, 2021
Prenova operacijske dvorane in nakup nove medicinske opreme

V letošnjem letu so si v Splošni bolnišnici Brežice zadali cilj prenove ene od treh operacijskih dvoran. Gre za dvorano, ki je bila urejena pred več kot 30 leti in glede na današnje standarde in normative ni več ustrezala opravljanju operativnih posegov.

Poleg gradbeno-obrtniških del so v prenovljeno operacijsko dvorano želeli namestiti tudi novo, sodobno medicinsko opremo za operativne posege. Z njo bi zdravniki opravljali laparoskopske operacije pri patoloških stanjih v trebušni votlini ter ginekološke operacije.

V bolnišnici že sedaj opravljajo laparoskopske operacije, z nabavo nove opreme pa bodo lahko spekter operacij ter obseg dela na oddelku za kirurgijo in ginekologijo povečali, predvsem pa operacije opravljali na manj invaziven način, kar bo bolnikom omogočalo hitrejše okrevanje po operativnem posegu.

V družbi HESS smo se odzvali z donacijo v višini 10.000 €. Zavedamo se namreč naše odgovornosti do širše družbene skupnosti, zaposlenih, njihovih družin, lokalnih skupnosti in okolja, v katerem aktivno delujemo in ga hkrati tudi sooblikujemo. Prevzemamo odgovorno vlogo pri razvoju krajev in mest ter se tudi s finančno podporo vključujemo v različne projekte, ki omogočajo napredek in izboljšujejo kakovost življenja prebivalcev.

Podpiramo široko in dolgoročno zastavljene družbeno koristne projekte in pomagamo ohranjati kulturno in tehnično dediščino ter bogatiti športno, izobraževalno, glasbeno ter kulturno dogajanje v celotnem Posavju. Tako dosegamo svojevrstno povezanost z lokalnim okoljem in dosegamo vzajemne koristi.