Presegli 1 TWh

28 Feb, 2012

Od pričetka obratovanja Hidroelektrarne Boštanj, v juniju 2006 in Hidroelektrarne Arto - Blanca, aprila 2009, je družba HESS, d.o.o., do danes, skupno presegla proizvodnjo 1 TWh električne energije.