Presežena planirana letna proizvodnja

17 Dec, 2010

Proizvodnja električne energije v HE Boštanj in HE Arto - Blanca je dne 16.12.2010 presegla planirano letno proizvodnjo za 2010, ki je znašala 250 GWh in je tako že presegla 300 GWh.