Preusmeritev reke Save

04 Jun, 2014
Preusmeritev reke Save

Danes, dne 4. 6. 2014, smo na gradbišču HE Brežice preusmerili tok reke Save na začasni obtočni kanal, ki je bil izveden v zadnjih dveh mesecih.

Gradnja HE Brežice se je začela sredi meseca marca 2014. S preusmeritvijo reke Save se bo začela formirati gradbena jama, v kateri se bo v naslednjih dveh letih gradila jezovna zgradba HE Brežice.
Predviden zaključek pripravljalnih del, ki zajemajo vsa zemeljska dela in pripravo gradbišča, bo oktobra 2014. S tem  bo zaključen prvi večji del investicije v višini 6.6 mio EUR.

Trenutno smo glede na zastavljeni terminski plan en mesec pred rokom, vendar pa nas v nadaljnjih fazah čakajo zahtevna zemeljska dela, ki so odvisna tudi od vremenskih razmer in predvsem hudourniškega značaja reke Save.