Pri gradnji HE najboljše tehnologije, tudi z vodami do samooskrbe

07 Apr, 2020
Pri gradnji HE najboljše tehnologije, tudi z vodami do samooskrbe

Slovenija ima v strateških in v operativnih dokumentih opredeljeno upravljanje z vodami, tako površinskimi kot podzemnimi, torej tudi s pitno vodo. Upravljanje z vodami zajema področje urbanizma, zaščite pred poplavami, kmetijstva, gospodarstva, družbe, narave, pitne vode in nenazadnje rabe energetskega potenciala.

Danes v hidroelektrarnah proizvedemo približno eno tretjino električne energije, ki se porabi v Sloveniji. Raba hidroenergetskega potenciala je za Slovenijo absolutno utemeljena, seveda pa so potrebni tudi drugi viri električne energije. Kot suverena država moramo biti vsaj na področju oskrbe z električno energijo samooskrbni.

O odgovornem zavedanju ciljev, ki jih sprejema država pri oskrbi z električno energijo in pri posegih v okolje, je za revijo EOL spregovoril Silvester Jeršič, vodja tehničnega sektorja v družbi HESS, d.o.o.

Članek je dostopen v reviji EOL št. 147, marec 2020, na straneh 26 in 27, na povezavi: 

https://www.zelenaslovenija.si/media/uploads/revija/EOL_147/EOL_147.pdf