Pričetek izvajanja testnega projekta premeščanja sedimenta

04 Sep, 2023
Pričetek izvajanja testnega projekta premeščanja sedimenta

Na pretočni akumulaciji HE Krško bomo v naslednjih dneh pričeli s testnim projektom premeščanja sedimenta z močjo reke Save.

Cilj projekta je ugotoviti, kako reka Sava prinaša in odnaša sediment in kako se pri tem spreminja morfologija dna. Kot test bomo na dno struge pod cestnim mostom pri Brestanici odložili sediment, ki ga bomo odvzeli iz Brestaniškega potoka. Za premik sedimenta bo uporabljen plovni bager s hidravlično črpalko.

Navedeni projekt razvijamo zadnje leto skupaj z akterji s področja ekologije, ribištva in vodarstva, s ciljem da se bodo vsa dela izvajala v skladu z okoljevarstvenimi standardi.

Predvidena dela bodo izvedena v mesecu septembru, analize in proučevanje premikanja sedimenta pa bo potekalo nekaj let, odvisno od pogostosti visokovodnih dogodkov.